Βαλβίδες Αντεπιστροφής 

Υπάρχουν 10 προϊόντα
Βαλβίδες αντεπιστροφής μπάλας, ελαστικής έδρασης.
Βαλβίδες αντεπιστροφής εμβόλου, ελαστικής έδρασης PTFE.
Βαλβίδα αντεπιστροφής δίσκου - ελατηρίου, με μεταλλική ή ελαστική έδραση. Σύνδεση: Τύπου wafer, φλάντζες, σπείρωμα.
Βαλβίδες αντεπιστροφής μονού κλαπέ
Βαλβίδες αντεπιστροφής διπλού δίσκου μεγάλων διαμέτρων για εφαρμογή σε υγρά, αέρια, ατμό, οξειδωτικά μέσα, υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας,...
Βαλβίδες αντεπιστροφής δίσκου-ελατηρίου  για εφαρμογή σε υγρά, αέρια, ατμό, οξειδωτικά μέσα και χαμηλές θερμοκρασίες. Έδραση metal to metal ή ελαστική έδραση.
Βαλβίδες αντεπιστροφής με κλαπέ για εφαρμογή σε κάθε είδους υγρά, αέρια, ατμό, οξειδωτικά μέσα, από ορείχαλκο, alu-bronze, χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα,...
Βαλβίδα αντεπιστροφής δίσκου - ελατηρίου, με μεταλλική έδραση, τύπου wafer για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών.
Βαλβίδες αντεπιστροφής εμβόλου, μεταλλικής έδρασης.
Βλέπετε 1 - 10 από 10 προϊόντα