Οροι και προυποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουνίου, 2014

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα http://www.philippopoulos.gr (η "Υπηρεσία") η οποία λειτουργεί από την Φιλιππόπουλος Α.Ε ("Εμάς").

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή σας και τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, στη συνέχεια, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

 
Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Φιλιππόπουλος Α.Ε. (τρίτους).

Η Φιλιππόπουλος Α.Ε. δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ή τις πρακτικές των οποιονδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσίες τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι 'η Φιλιππόπουλος Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής των οποιονδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη
Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αν παραβιάσετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, η οποία από τη φύση τους, θα πρέπει να επιβιωθούν από καταγγελία μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οι διατάξεις της ιδιοκτησίας, αποποιήσεις εγγύησης, αποζημίωση και τους περιορισμούς της ευθύνης.

 
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου και εκτός από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG).

Η αποτυχία μας να επιβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας, και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες μπορεί να έχουμε μεταξύ μας σχέση με την Υπηρεσία.


Αλλαγές
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν η αναθεώρηση είναι υλικό που θα προσπαθήσει να δώσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ανακοίνωση οποιωνδήποτε νέων όρων που τίθενται σε ισχύ. Τι συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας αφού οι εν λόγω αναθεωρήσεις γίνονται αποτελεσματικές, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.