Φιλιππόπουλος α.ε.

Η εταιρεία μας

Ιστορία

Ξεκινώντας από το έτος 1996 ως μία μικρή εμπορική εταιρεία, η εταιρεία Φιλιππόπουλος α.ε. έχει εξελιχθεί σε μία καινοτόμο εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία βιομηχανικών ειδών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Σημαντικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας αποτελούν:

  • Συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές
  • Πλήρης τεχνική κάλυψη
  • Υψηλά επίπεδα αποθεμάτων

Εγκαταστάσεις

cms-img

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία μας, διαθέτοντας γραφεία και αποθήκες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι σε θέση να ικανοποιήσει άμεσα και επιτυχώς της καθημερινές ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και ναυτιλίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., είναι μια τεχνική – εμπορική εταιρεία, η οποία παρέχει μία ολοκληρωμένη σειρά υψηλής ποιότητας βαλβίδων, οργάνων, βοηθητικών εξαρτημάτων και πλήρων συστημάτων, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών διαχείρισης ρευστών και δικτύων μεταφοράς ενέργειας και αποθήκευσης στο βιομηχανικό τομέα.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται στη χημική και πετροχημική βιομηχανία, στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στο σύνολο των μονάδων βιομηχανικής μεταποίησης, όπως στη φαρμακοβιομηχανία, τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ποτών, την κλωστοϋφαντουργία, τη χαρτοβιομηχανία, τη βιομηχανία παραγωγής χάλυβα, αλουμινίου και λοιπών μεταλλευτικών προϊόντων κλπ.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε και με τον κατασκευαστικό κλάδο με αντικείμενο τα μεγάλα εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια και νοσοκομεία, τα έργα υποδομών βιομηχανικού και αστικού ενδιαφέροντος όπως εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, επεξεργασίας νερού, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων και αποβλήτων βιομηχανικής παραγωγής και σε συνδυασμό με συμπαραγωγή. 

Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί από εμάς ιδιαίτερη βαρύτητα στην δημιουργία μεγάλων αποθεμάτων για την άμεση προμήθεια εξειδικευμένων βαλβίδων και συναφών προϊόντων για τη ναυπηγική και επισκευαστική βιομηχανία.

Η ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού (engineering), κατά την κατασκευή – τοποθέτηση,  κατά την έναρξη της λειτουργίας, και τέλος στη συντήρηση και επισκευή, όποτε αυτές χρειάζονται.

Τα υψηλά αποθέματα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων στις αποθήκες της εταιρείας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη εξασφαλίζουν την άμεση κάλυψη των έκτακτων αναγκών των πελατών μας.

Το πρόγραμμα πωλήσεων της ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., περιλαμβάνει προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών παγκόσμιας αναγνώρισης, με τους οποίους έχει εξασφαλίσει αποκλειστική συνεργασία και αντιπροσώπευση, ώστε να παρέχει ισχυρή τεχνική και εμπορική υποστήριξη.