Προϊόντα του κατασκευαστή GENEBRE

Ασφαλιστικό γωνιακό με σπείρωμα.
Φίλτρα τύπου "Υ" , πλήρως ανοξείδωτα με σπείρωμα.
Βαλβίδες αντεπιστροφής μπάλας, ελαστικής έδρασης.
Βαλβίδες αντεπιστροφής εμβόλου, ελαστικής έδρασης PTFE.
Βαλβίδα αντεπιστροφής δίσκου - ελατηρίου, με μεταλλική ή ελαστική έδραση. Σύνδεση: Τύπου wafer, φλάντζες, σπείρωμα.
Βαλβίδες αντεπιστροφής μονού κλαπέ
Σφαιρικές βάνες ολικής διατομής, χειροκίνητες με δυνατότητα αυτοματοποίησής τους με πνευματικό ή ηλεκτρικό ενεργοποιητή.
Σφαιρικές βάνες ολικής / μειωμένης διατομής, χειροκίνητες με δυνατότητα αυτοματοποίησής τους με πνευματικό ή ηλεκτρικό ενεργοποιητή.
Βλέπετε 1 - 9 από 9 προϊόντα