Προϊόντα του κατασκευαστή FLOWSERVE GESTRA

per page
 Αντλίες συμπυκνωμάτων με χρήση ατμού ή αέρα, με ηλεκτρονικό έλεγχο στάθμης μέσω τετραπλού ηλεκτροδίου στάθμης.
Ατμοπαγίδες θερμοστατικές μεμβράνης (κάψουλας), με ενσωματωμένο φίλτρο & αντεπίστροφο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN50,...
Ατμοπαγίδες θερμοδυναμικές, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές.
Ατμοπαγίδες θερμοστατικές διμεταλλικών ελασμάτων, με ενσωματωμένο φίλτρο & αντεπίστροφο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN50,...
Ατμοπαγίδες πλωτήρος, οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, ευθείας ή γωνιακής διάταξης, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN100,...
Βαλβίδες αντεπιστροφής διπλού δίσκου μεγάλων διαμέτρων για εφαρμογή σε υγρά, αέρια, ατμό, οξειδωτικά μέσα, υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας,...
Βαλβίδες αντεπιστροφής δίσκου-ελατηρίου  για εφαρμογή σε υγρά, αέρια, ατμό, οξειδωτικά μέσα και χαμηλές θερμοκρασίες. Έδραση metal to metal ή ελαστική έδραση.
Βαλβίδες αντεπιστροφής με κλαπέ για εφαρμογή σε κάθε είδους υγρά, αέρια, ατμό, οξειδωτικά μέσα, από ορείχαλκο, alu-bronze, χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα,...
Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν συνεχή αναλογική ένδειξη στάθμης με βάση την αρχή της μεταβολής της...
Τετραπλά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν τέσσερις εντολές για τον έλεγχο τεσσάρων ορίων στάθμης: συναγερμός...
Αναλογικά ηλεκτρόδια ελέγχου αγωγιμότητας υψηλών πιέσεων, με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα, για τον έλεγχο της συγκέντρωσης των αδιάλυτων...
Αυτοελεγχόμενα ηλεκτρόδια ελέγχου υψηλής / χαμηλής στάθμης με περιοδική ρουτίνα αυτοελέγχου και ξεχωριστή ηλεκτρονική μονάδα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας,...
Βλέπετε 1 - 12 από 13 προϊόντα