Προϊόντα του κατασκευαστή CMO

Βάνες πεταλούδας αερίων ρευστών, με δυνατότητα αυτοματοποίησής τους με πνευματικό, ηλεκτρικό ή υδραυλικό ενεργοποιητή.
Βαλβίδες για τη διαχείριση υδάτων, μεγάλων διατομών, ορθογώνιας διατομής, μονόδρομης ή αμφίδρομης ροής, με δυνατότητα αυτοματοποίησής τους με πνευματικό,...
Βάνες πεταλούδας  για τη διαχείριση υδάτων, μεγάλων διατομών, μονόδρομης ή αμφίδρομης ροής, με δυνατότητα αυτοματοποίησής τους με πνευματικό, ηλεκτρικό ή...
Βαλβίδες αντεπιστροφής κεκλιμένου δίσκου, τύπου wafer για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών.
Μαχαιρωτές βαλβίδες ειδικής σχεδίασης για απαιτητικές & εξειδικευμένες εφαρμογές, wafer & lug type, ενιαίου ή διαιρούμενου σώματος, κυκλικής &...
Μαχαιρωτές βαλβίδες γενικών εφαρμογών, wafer & lug type, ενιαίου ή διαιρούμενου σώματος, κυκλικής, τετράγωνης & ορθογώνιας διατομής, μονόδρομης ή...
Βλέπετε 1 - 6 από 6 προϊόντα