Χαλυβουργεία

Η παραγωγή χάλυβα αποτελεί βασική βιομηχανία που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Η Φιλιππόπουλος α.ε. έχει καθιερωθεί ως προμηθευτής βαλβίδων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χάλυβα για αρκετές δεκαετίες. Αυτές οι βαλβίδες είναι ιδανικές όπου πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά λειτουργίες ελέγχου, απομόνωσης, ασφάλειας ή παγίδευσης ατμού για μεγάλη ποικιλία υγρών όπως νερό ψύξης, ατμός, συμπύκνωμα, αργό, άζωτο, οξυγόνο, γαλάκτωμα ή καθαρό θειικό νάτριο.

Οι βαλβίδες μας είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε αλυσίδες διεργασιών στις ακόλουθες ενότητες χάλυβα και εφαρμογές:

"Λευκές" και "μαύρες" περιοχές της μονάδας οπτανθρακοποίησης
Μετατροπείς
Δευτεροβάθμια μεταλλουργία (φούρνος κουρέματος, σύστημα κενού)
Συνεχής εγκατάσταση χύτευσης / θερμής ταινίας / μονάδας CSP
Επεξεργασία επιφάνειας (εργοστάσιο αποσκωρίωσης)
Φίλτρα και φυτά προστασίας του περιβάλλοντος, π.χ. Για ανάκτηση θερμότητας
Κεντρική παροχή νερού (κύκλοι νερού ψύξης, επεξεργασία νερού, διήθηση)

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων και συστημάτων που βελτιστοποιούνται για αυτό το είδος διαδικασίας, π.χ .:
Βαλβίδες ελέγχου
Βαλβίδες απομωνοτικές
Πνευματικές βαλβίδες
Βαλβίδες πεταλούδας
Ατμοπαγίδες
Βαλβίδες ασφαλείας
Φίλτρα
Βαλβίδες μείωσης πίεσης
Ρυθμιστικές βαλβίδες πίεσης
Σταθμοί μείωσης πίεσης
Συστήματα ανταλλαγής θερμότητας
Η εταιρεία μας έχει αποδεδειγμένο ιστορικό εμπειρίας σε πολλά διαφορετικά χαλυβουργεία, τόσο στη Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Με το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, είμαστε ένας ελκυστικός συνεργάτης για αυτήν την εφαρμογή.

Επιστροφή