Ελαστικά

Οι μονάδες παραγωγής ελαστικών χρησιμοποιούν ατμό σε διάφορες κλίμακες πίεσης και θερμοκρασίας, π.χ. Για να θερμάνετε τις πρέσες των ελαστικών, να ασκήσετε πίεση στην κορώνα και, τέλος, να βουλκανίζετε το καουτσούκ.

Η πίεση ατμού σε αυτές τις διεργασίες μπορεί να είναι οτιδήποτε από 3 bar (κορώνα) έως 19 bar (θέρμανση, βουλκανισμός). Χρησιμοποιείται επίσης πεπιεσμένος αέρας και άζωτο.

Η διαχείριση συμπυκνωμάτων είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή αυτής της εφαρμογής. Σχεδόν κάθε βαλβίδα που βοηθά αυτόν τον εξοπλισμό να λειτουργεί αξιόπιστα και συνεχώς μπορεί να παρέχεται από την εταιρεία μας, π.χ.

Βαλβίδες ελέγχου
Βαλβίδες απομωνοτικές
Ατμοπαγίδες
Βαλβίδες ασφαλείας
Διαχωριστές
Βαλβίδες μείωσης πίεσης
Βαλβίδες ελέγχου
Φίλτρα

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, π.χ. Οι βαλβίδες ελέγχου μας έχουν ενσωματωμένες εσωτερικές μονάδες, διότι η βέλτιστη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη μονάδα σας.

Η εταιρεία μας μπορεί να αξιοποιήσει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας με εφαρμογές όπως αυτές. Είμαστε ένας ελκυστικός συνεργάτης, αν και εσείς επιθυμείτε να αποκομίσετε τα οφέλη της φιλοσοφίας μας "one stop shop" και να εξομαλύνετε τις διαδικασίες προμηθειών σας.

Είναι αυτονόητο ότι το χαρτοφυλάκιο μας ολοκληρώνεται με όλες τις σχετικές εθνικές και διεθνείς εγκρίσεις.

Επιστροφή