Διαθερμικό λάδι

Τα ελαιόθερμα χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών.

Μπορούν να βρεθούν, για παράδειγμα, στην ξυλεία, τα φύλλα, τη χημική, τη πετροχημική, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τη χαρτοβιομηχανία και την κλωστοϋφαντουργία.

Απαιτείται ωστόσο σημαντική τεχνογνωσία για να σχεδιαστούν βαλβίδες διαθερμικού ελαίου που είναι απολύτως στεγανές. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι βαλβίδες είναι επιπλέον συγκολλημένες ώστε να αποφεύγονται περιττά σημεία διαρροής. Οι βαλβίδες χωρίς συντήρηση αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας.

Σχεδόν κάθε βαλβίδα που βοηθά τα θερμικά συστήματα ελαίου να λειτουργούν με επιτυχία μπορεί να παρέχεται από την εταιρεία μας, π.χ.

Βαλβίδες ελέγχου, βαλβίδες ασφαλείας, βαλβίδες διακοπής, βαλβίδες πεταλούδας τριπλής μετατόπισης, περιοριστές θερμοκρασίας, φίλτρα κλπ., Είτε με φλάντζες είτε με άκρα συγκόλλησης.

Η μας μπορεί να αξιοποιήσει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας με εφαρμογές όπως αυτές. Είμαστε ένας ελκυστικός συνεργάτης, αν και εσείς επιθυμείτε να αποκομίσετε τα οφέλη της φιλοσοφίας μας "one stop shop" και να εξομαλύνετε τις διαδικασίες προμηθειών σας.

Είναι αυτονόητο ότι το χαρτοφυλάκιο μας ολοκληρώνεται με όλες τις σχετικές εθνικές και διεθνείς εγκρίσεις.

Επιστροφή