Φίλτρα 

Υπάρχουν 2 προϊόντα
Φίλτρα
Φίλτρα τύπου "Υ" , πλήρως ανοξείδωτα με σπείρωμα.
Φίλτρα τύπου "Υ" και τύπου "Τ", με ανοξείδωτη σήτα, με επιλογή σήτας διαφόρων διαβαθμίσεων.
Βλέπετε 1 - 2 από 2 προϊόντα