Θερμοστατικές Βαλβίδες 

Υπάρχουν 6 προϊόντα
Θερμοστατικές Βαλβίδες
Θερμοστατικές βαλβίδες, με εμβαπτιζόμενο θερμοστάτη, με ρυθμιζόμενη κλίμακα, δίοδες & τρίοδες (διαχωρισμού ή αναμείξεως).
Αυτόνομες τρίοδες ηλεκτρικές βαλβίδες ανάμειξης ατμού – νερού ή κρύου – ζεστού νερού για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η ανάμειξη ατμού & νερού ή...
Συνδυασμένες βαλβίδες θερμοστατικής λειτουργίας και ρύθμισης πίεσης διαφράγματος και εξωτερικού πιλότου, για χρήση σε εφαρμογές όπου η μέγιστη πίεση πρέπει...
Θερμοστατικές βαλβίδες, εξωτερικού πιλότου, για χρήση σε ατμό, νερό και μη επιθετικά ρευστά. Θέρμανσης ή ψύξης.
Θερμοστατικές βαλβίδες, direct acting, για χρήση σε ατμό, νερό και μη επιθετικά ρευστά. Θέρμανσης ή ψύξης.
Θερμοστατικές βαλβίδες, με εμβαπτιζόμενο θερμοστάτη, με ρυθμιζόμενη κλίμακα, δίοδες & τρίοδες (διαχωρισμού ή αναμείξεως).
Βλέπετε 1 - 6 από 6 προϊόντα