Ηλεκτρόδια Στάθμης 

Υπάρχουν 3 προϊόντα
Ηλεκτρόδια Στάθμης
Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν συνεχή αναλογική ένδειξη στάθμης με βάση την αρχή της μεταβολής της...
Τετραπλά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν τέσσερις εντολές για τον έλεγχο τεσσάρων ορίων στάθμης: συναγερμός...
Αυτοελεγχόμενα ηλεκτρόδια ελέγχου υψηλής / χαμηλής στάθμης με περιοδική ρουτίνα αυτοελέγχου και ξεχωριστή ηλεκτρονική μονάδα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας,...
Βλέπετε 1 - 3 από 3 προϊόντα