Εξοπλισμός Λεβητοστασίου 

Υπάρχουν 10 προϊόντα
Εξοπλισμός Λεβητοστασίου
Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν συνεχή αναλογική ένδειξη στάθμης με βάση την αρχή της μεταβολής της...
Τετραπλά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν τέσσερις εντολές για τον έλεγχο τεσσάρων ορίων στάθμης: συναγερμός...
Αναλογικά ηλεκτρόδια ελέγχου αγωγιμότητας υψηλών πιέσεων, με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα, για τον έλεγχο της συγκέντρωσης των αδιάλυτων...
Αυτοελεγχόμενα ηλεκτρόδια ελέγχου υψηλής / χαμηλής στάθμης με περιοδική ρουτίνα αυτοελέγχου και ξεχωριστή ηλεκτρονική μονάδα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας,...
Ηλεκτρονική διάταξη μέτρησης – ελέγχου θολότητας ρευστών & συμπυκνωμάτων για τον εντοπισμό ξένων αδιάλυτων ουσιών που προκαλούν θολότητα, όπως έλαια,...
Δοχεία ανάκτησης δευτερογενούς ατμού για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ανάκτησης και εκμετάλλευσης του δευτερογενούς ατμού σε εφαρμογές χαμηλότερης πίεσης...
Βαλβίδες στρατσωνισμού πυθμένος, με ενσωματωμένο πνευματικό ενεργοποιητή με επαναφορά ελατηρίων για αυτοματοποιημένη λειτουργία και χειρομοχλό για...
Ζεύγος κρουνών υαλοστασίου.
Μαγνητικοί δείκτες στάθμης πλωτήρος, τύπου bypass σε διάφορα μήκη και διαμέτρους.
Υαλοστάσια για την ένδειξη της στάθμης του νερού εντός των ατμολεβήτων και δοχείων πίεσης.
Βλέπετε 1 - 10 από 10 προϊόντα