Εναλλάκτες Θερμότητας 

Υπάρχουν 5 προϊόντα
Εναλλάκτες Θερμότητας
Αυλωτά πτερυγιοφόρα στοιχεία θέρμανσης δεξαμενών (tank heaters), βαρέως τύπου, σε ποικιλία τύπων, συνδέσεων και μεγεθών.
Ταχυθερμαντήρας (λέβητας) νερού άμεσης  επαφής φλόγας - νερού, πολύ υψηλού βαθμού απόδοσης, ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος, φυσικού αερίου & υγραερίου.
Oλοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης νερού, τύπου «άμεσης απόκρισης», με ή χωρίς ενσωματωμένη διαφραγματική βαλβίδα ελέγχου.
Αυλωτοί εναλλάκτες θερμότητας ατμού ή ψυκτικών διαλυμάτων - νερού, τύπου «άμεσης απόκρισης», με ή χωρίς ενσωματωμένη διαφραγματική βαλβίδα ελέγχου.  
Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας θέρμανσης/ψύξης σε βιομηχανίες ειδών διατροφής, χημικές βιομηχανίες, μονάδες HVAC κλπ., με ποικιλία  επιλογών σε...
Βλέπετε 1 - 5 από 5 προϊόντα