Προϊόντα του κατασκευαστή ARI-ARMATUREN

per page
Γραμμικοί και περιστροφικοί ηλεκτρικοί ενεργοποιητές αναλογικών και on-off βαλβίδων.
Γραμμικοί  ηλεκτρικοί ενεργοποιητές αναλογικών και on-off βαλβίδων. Λειτουργία επαναφοράς με ελατήριο (failsafe).
Γραμμικοι  ηλεκτρικοί ενεργοποιητές αναλογικών και on-off βαλβίδων. Εφαρμογές HVAC.
Γραμμικοί  ηλεκτρικοί ενεργοποιητές αναλογικών και on-off βαλβίδων. 2,2kN/ 5kN/ 12kN/ 15kN Λειτουργία επαναφοράς με ελατήριο (failsafe).
Γραμμικοί  ηλεκτρικοί ενεργοποιητές αναλογικών και on-off βαλβίδων. 2,2kN/ 5kN/ 12kN/ 15kN
Γραμμικοί  ηλεκτρικοί ενεργοποιητές αναλογικών και on-off βαλβίδων. 2,2kN/ 5kN/ 12kN/ 15kN
Γραμμικοί  πνευματικοί ενεργοποιητές αναλογικών και on-off βαλβίδων. DP32/33/34/34T.
Ατμοπαγίδες θερμοδυναμικές, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές.
Ατμοπαγίδες θερμοστατικές μεμβράνης (κάψουλας), με ενσωματωμένο φίλτρο & αντεπίστροφο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN50,...
Ατμοπαγίδες θερμοστατικές διμεταλλικών ελασμάτων, με ενσωματωμένο φίλτρο & αντεπίστροφο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN50,...
Ατμοπαγίδες πλωτήρος, οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, ευθείας ή γωνιακής διάταξης, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN100,...
Ασφαλιστικές βαλβίδες ελατηρίου, Semi Nozzle, γωνιακού τύπου.
Βλέπετε 37 - 48 από 63 προϊόντα