FLOWSERVE GESTRA - Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης


Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν συνεχή αναλογική ένδειξη στάθμης με βάση την αρχή της μεταβολής της χωρητικότητας πυκνωτή. Εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας στον λέβητα.

More info

Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν συνεχή αναλογική ένδειξη στάθμης με βάση την αρχή της μεταβολής της χωρητικότητας πυκνωτή. Εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας στον λέβητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ELECTRODE

          
NRGT26-1-NRGT26-1S         Data Sheets (DBL)  

 

 

CONTROLLERS

          
NRR2-1B         Data Sheets (DBL)  
NRR2-2E         Data Sheets (DBL)  
NRR2-3         Data Sheets (DBL)  
NRR2-40         Data Sheets (DBL)  
NRR2-50-NRR2-51         Data Sheets (DBL)  
NRR2-52-NRR2-53-URB50         Data Sheets (DBL)  

 

 

SWITCHES

          
NRS1-1         Data Sheets (DBL)  
NRS1-2         Data Sheets (DBL)  
NRS1-3         Data Sheets (DBL)  
NRS1-40         Data Sheets (DBL)  
NRS1-40-1         Data Sheets (DBL)  
NRS1-41         Data Sheets (DBL)  
NRS1-42         Data Sheets (DBL)  
NRS1-50-FOR-ONE-ELECTRODE         Data Sheets (DBL)  
NRS1-50-FOR-TWO-ELECTRODES         Data Sheets (DBL)  
NRS1-51         Data Sheets (DBL)  
NRS1-52         Data Sheets (DBL)  
NRS1-53         Data Sheets (DBL)  
NRS1-54-NRS1-55         Data Sheets (DBL)  
NRS1-5B         Data Sheets (DBL)  
NRS1-7         Data Sheets (DBL)  
NRS1-8         Data Sheets (DBL)  
NRS1-9         Data Sheets (DBL)  
NRS2-1         Data Sheets (DBL)  
NRS2-3         Data Sheets (DBL)  
NRS2-4         Data Sheets (DBL)  
NRS2-40         Data Sheets (DBL)  
NRS2-5         Data Sheets (DBL)  
NRS2-50-NRS2-51         Data Sheets (DBL)