FLOWSERVE GESTRA - Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης


Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν συνεχή αναλογική ένδειξη στάθμης με βάση την αρχή της μεταβολής της χωρητικότητας πυκνωτή. Εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας στον λέβητα.

More info

Χωρητικά ηλεκτρόδια στάθμης με ξεχωριστή ή ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα. Παρέχουν συνεχή αναλογική ένδειξη στάθμης με βάση την αρχή της μεταβολής της χωρητικότητας πυκνωτή. Εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας στον λέβητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ELECTRODE

        
NRGT26-1-NRGT26-1S    Data Sheets (DBL) 

 

 

CONTROLLERS

        
NRR2-1B    Data Sheets (DBL) 
NRR2-2E    Data Sheets (DBL) 
NRR2-3    Data Sheets (DBL) 
NRR2-40    Data Sheets (DBL) 
NRR2-50-NRR2-51    Data Sheets (DBL) 
NRR2-52-NRR2-53-URB50    Data Sheets (DBL) 

 

 

SWITCHES

        
NRS1-1    Data Sheets (DBL) 
NRS1-2    Data Sheets (DBL) 
NRS1-3    Data Sheets (DBL) 
NRS1-40    Data Sheets (DBL) 
NRS1-40-1    Data Sheets (DBL) 
NRS1-41    Data Sheets (DBL) 
NRS1-42    Data Sheets (DBL) 
NRS1-50-FOR-ONE-ELECTRODE    Data Sheets (DBL) 
NRS1-50-FOR-TWO-ELECTRODES    Data Sheets (DBL) 
NRS1-51    Data Sheets (DBL) 
NRS1-52    Data Sheets (DBL) 
NRS1-53    Data Sheets (DBL) 
NRS1-54-NRS1-55    Data Sheets (DBL) 
NRS1-5B    Data Sheets (DBL) 
NRS1-7    Data Sheets (DBL) 
NRS1-8    Data Sheets (DBL) 
NRS1-9    Data Sheets (DBL) 
NRS2-1    Data Sheets (DBL) 
NRS2-3    Data Sheets (DBL) 
NRS2-4    Data Sheets (DBL) 
NRS2-40    Data Sheets (DBL) 
NRS2-5    Data Sheets (DBL) 
NRS2-50-NRS2-51    Data Sheets (DBL)