Ατμοπαγίδες & Συναφής Εξοπλισμός 

Υπάρχουν 25 προϊόντα
per page
Δείκτες ροής διπλού γυαλιού, φλαντζωτοί, βιδωτοί & κολλητοί, διατομής DN15 – DN250, ονομαστικής πίεσης ΡΝ16 - PN40 (ANSI 150-300), από χυτοσίδηρο, χάλυβα...
Ατμοπαγίδες υγιεινού τύπου θερμοστατικές-μεμβράνης, για ασηπτικές εφαρμογές,  με άκρα σύνδεσης υγιεινού τύπου διαφόρων μορφών, διατομής DN8 – DN25, κλάσης...
Ανιχνευτής υπερήχων με αισθητήριο θερμοκρασίας, για τον έλεγχο διαρροής ατμού από ατμοπαγίδες και άλλες βαλβίδες και δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε Η/Υ.
Συλλέκτες συμπυκνωμάτων & διανομείς ατμού, με ενσωματωμένες βαλβίδες απομόνωσης (ατμοφράκτες).
Διακόπτες κενού (vacuum breakers) από ανοξείδωτο χάλυβα, ΡΝ40, με βιδωτά άκρα, ½΄΄.
Αυτόματα εξυδατωτικά δικτύου με θερμοστατική λειτουργία για την αυτόματη εξυδάτωση του δικτύου κατά το ξεκίνημα, την παύση αλλά και κατά τη λειτουργία του...
Ατμοπαγίδες θερμοδυναμικές, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές.
Ατμοπαγίδες θερμοστατικές μεμβράνης (κάψουλας), με ενσωματωμένο φίλτρο & αντεπίστροφο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN50,...
Ατμοπαγίδες θερμοστατικές διμεταλλικών ελασμάτων, με ενσωματωμένο φίλτρο & αντεπίστροφο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN50,...
Ατμοπαγίδες πλωτήρος, οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, ευθείας ή γωνιακής διάταξης, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN100,...
Ατμοπαγίδες θερμοστατικές διμεταλλικών ελασμάτων, με ενσωματωμένο φίλτρο & αντεπίστροφο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN25,...
Ατμοπαγίδες πλωτήρος, οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, ευθείας ή διάταξης 180ο, φλαντζωτές, βιδωτές & κολλητές, διατομής DN15 – DN80, ονομαστικής...
Βλέπετε 13 - 24 από 25 προϊόντα